Εργαλεια - Μηχανηματα

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ!!!

Η κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία αξιοποίησης της «πλεονάζουσας» βιομάζας.

MΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Απαραίτητη προυπόθεση για την υγιή ανάπτυξη των φυτών αποτελεί το "κατάλληλο" έδαφος.