Φυτοσκοπιο

HYDRANGEA PANICYLATA ‘Frenne’

HYDRANGEA PANICULATA

JUNIPERUS COMMUNIS

JUNIPERUSSCOPULORUM ‘Klaverjun’

MORUSROTUNDILOBA

PYRACANTHA COCCINEA ‘Red Star’

TEUCRIUM FRUTICANS ‘Ventecu’

ΑΧΛΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες αχλαδιάς εκ των οποίων οι πιο γνωστές είναι το Κρυστάλλι, η Κοντούλα, η Βουτυράτη και η Δουκέσσα.

ΠΟΛΥΓΑΛΑ

Το πολύγαλα χρησιμοποιείται κυρίως σε κήπους και πάρκα (πιο σπάνια σε γλάστρες) και σχηματίζει θαυμάσια ανθισμένα φυτικά πλαίσια ελεύθερης ανάπτυξης.

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Το αρχαίο όνομα του φυτού είναι Νυμφαία και προέρχεται από την ελληνική λέξη Νύμφη.