ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

07 Ιουλίου, 2019
Για να υπάρξει πυρκαγιά σε ένα δάσος πρέπει να συνεπιδράσουν μαζί τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι η καύσιμη δασική ύλη , η θερμότητα και το οξυγόνο σύμφωνα με το τρίγωνο καύσης. Εάν λείπει έστω και ένας από αυτούς τους παράγοντες αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Οι δασικές πυρκαγιές διακρίνονται σε τρία είδη ανάλογα με τη θέση τους ως προς το έδαφος

α)στις πυρκαγιές εδάφους ή υπόγειες όπου καίγεται η οργανική ύλη που βρίσκεται στο στάδιο της αποσύνθεσης και μπορούν να φτάσουν σε βάθος τα 2 μέτρα

β) οι πυρκαγιές επιφάνειας ή έρπουσες όπου καίγονται οι βελόνες , τα φύλλα, τα ποώδη φυτά, οι θάμνοι και τα ξερά κλαδιά με τις μεγαλύτερες ζημιές να προκαλούνται στα λεπτόφλοια δασοπονικά είδη 

γ) οι πυρκαγιές κόμης ή επικόρυφες κατά τις οποίες καίγεται η κόμη των δέντρων και κυρίως των κωνοφόρων τραχείας και χαλεπίου πεύκης.

Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες στα φυσικά αίτια , όπως για παράδειγμα είναι οι κεραυνοί και συνήθως στον ελληνικό χώρο αποτελούν το 5% και στα ανθρώπινα αίτια που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα όπως είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, η απόρριψη τσιγάρων και απορριμμάτων στο δάσος , η ύπαρξη χωματερών , οι εμπρησμοί, και τα ατυχήματα( τροχαία, βλάβη γεωργικών μηχανημάτων) οι οποίες στον ελληνικό χώρο αποτελούν το 95%.

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι η καταστροφή της βλάστησης όπου τα είδη που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο όπως είναι τα έλατα είναι δύσκολο να επανέλθουν μετά από πυρκαγιά σε αντίθεση με τα είδη που βρίσκονται σε χαμηλά υψόμετρα, η διάβρωση του εδάφους, κατά τη πυρκαγιά η συνοχή του εδάφους καταστρέφεται με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων και λόγω έλλειψης της βλάστησης το χώμα να παρασύρεται από το νερό της βροχής και να προκαλούνται πλημμύρες, ακόμα επηρεάζεται και η ύπαρξη της πανίδας όπου υπάρχουν κάποια αρθρόποδα , μικρά θηλαστικά και είδη ερπετών που δε προλάβουν να ξεφύγουν από τη πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καίγονται επιπλέον μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν και τα είδη που βρίσκονται στο στάδιο της αναπαραγωγής.
Ακόμα επιπτώσεις παρατηρούνται και στην αλλαγή του κλίματος και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπου η καταστροφή της βλάστησης μειώνει τη ψυκτική δράση των δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση στο έδαφος, αρνητική επίδραση παρατηρείται και στην πρωτογενή παραγωγή δηλαδή τη γεωργία την κτηνοτροφία και την υλοτομία, και τέλος αρνητική επιρροή έχουμε στο τουρισμό και την αισθητική αξία των δασών.

Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μπορεί να γίνει με νομικά μέτρα όπως είναι η απαγόρευση του κυνηγιού στο δάσος με όπλα που έχουν βύσμα, απαγόρευση της καύσης των μελισσιών μέσα στους κορμούς των δέντρων, απαγόρευση λειτουργίας ανθρακοκάμινων και ασβεστοκάμινων μέσα στα δάση κ.ά, με τη διαφώτιση την ενημέρωση και την προπαγάνδα των πολιτών καθώς και με δασοκομικά μέτρα που αφορούν το καθαρισμό των δασών από τα ξηρά χόρτα και δέντρα και τα υπολείμματα των υλοτομιών, τη διάνοιξη δασικών δρόμων για την εύκολη μετακίνηση μέσα στο δάσος προκειμένου να επιτηρείται σωστά και τέλος με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών που διακρίνονται στις ζώνες που δεν έχουν κανένα είδος βλάστησης , σε αυτές που έχουν γυμνό έδαφος με μεγάλα αραιά δέντρα και τέλος στις ζώνες όπου απομακρύνονται οι επικίνδυνοι θάμνοι αλλά περιέχουν πυκνά ή αραιά δέντρα και αραιά βλάστηση.

Ιστοσελίδες για τις φωτογραφίες

https://www.lifo.gr
http://www.topontiki.gr
https://www.kathimerini.gr