ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ

10 Ιουνίου, 2017
Ο υδρολογικός κύκλος είναι η κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα προς την επιφάνεια της γης, και διαιρείται σε τρία στάδια: α) στο στάδιο της εξάτμισης, β) στο στάδιο των κατακρημνισμάτων και γ) στο στάδιο της απορροής.
Αρχικά το νερό προέρχεται από τα κατακρημνίσματα (βροχή, χαλάζι, χιόνι, κ.ά) τα οποία δημιουργούνται από την υγρασία που προκαλείται από την εξάτμιση του νερού από τις υγρές επιφάνειες , από την διαπνοή που είναι η αποβολή του νερού από την επιφάνεια των φύλλων των φυτών και τέλος από τους υδρατμούς συμπυκνώσεως που προέρχονται από το αλάτι των ωκεανών, τη σκόνη των αργιλικών εδαφών, τα ηφαίστεια κ.ά. Για να γίνει πτώση των κατακρημνισμάτων η διάμετρος τους θα πρέπει να ξεπεράσει το ¼ mm.Όταν το νερό πέσει στο έδαφος με τη μορφή κατακρημνισμάτων τότε ακολουθεί κάποιες διαδρομές. Ένα μέρος του εξατμίζεται δηλαδή μετατρέπεται από υγρή σε αέρια μορφή και ξαναμπαίνει στην ατμόσφαιρα για να ξαναγίνει ο υδρολογικός κύκλος, άλλο μέρος χρησιμοποιείται από τα φυτά και αποβάλλεται από τα φύλλα με τη βοήθεια της διαπνοής στην ατμόσφαιρα.

Ακόμα το νερό αποθηκεύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή ατμών, υγρασίας και σύννεφων, με τη συμπύκνωση μετατρέπεται από την αέρια στην υγρή μορφή και έτσι με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται τα σύννεφα επίσης παρατηρείται και το φαινόμενο της απορροής κατά την οποία το νερό κυλά στα ποτάμια, και στα ρέματα και τέλος παρατηρείται το φαινόμενο της διήθησης κατά την οποία το νερό εισέρχεται από την επιφάνεια της γης προς τα εσωτερικά στρώματα του εδάφους.Το νερό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη των φυτών. Το νερό εισέρχεται στα φυτά διαμέσου των ριζών και μεταφέρει με αυτό τον τρόπο σε αυτά διάφορα θρεπτικά συστατικά , και ανανεώνεται με τη βοήθεια της διαπνοής.
Ακόμα η ύπαρξη βλάστησης στο οικοσύστημα παίζει σημαντικό ρόλο καθώς βοηθάει στη συγκράτηση του νερού από το έδαφος, ενώ αντίθετα εάν το έδαφος είναι γυμνό τότε διαβρώνεται το έδαφος, μειώνεται η αποθήκευση του νερού στο έδαφος , και απομακρύνονται οι θρεπτικές ουσίες που προορίζονται για τα φυτά.

Στη γη συνολικά υπάρχουν 1.386 εκατομμύρια/m3 /km όπου το 96% είναι γλυκό νερό το οποίο είναι δεσμευμένο από τους πάγους, το 30% του γλυκού νερού βρίσκεται στα υπόγεια στρώματα του εδάφους και τέλος το νερό των λιμνών και το ποταμών αντιπροσωπεύει το 1%.