Συνεδριο Ελληνων Ανθοπαραγωγων 2017

11 Οκτωβρίου, 2017
Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών 2017

11/10/2017

Μία από τις Ανθο-Τετάρτες, στις 11 Οκτωβρίου 2017, προετοιμάζεται να γίνει το Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, στην Αθήνα, όπως αποφάσισε να διερευνήσει ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ» κατά την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την Τετάρτη, 19/7/2017, στην Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών (Ανθέων 21, Προμπονά, Άνω Πατήσια, Αθήνα).

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η στοχοθεσία και ο προσανατολισμός της ελληνικής ανθοπαραγωγής. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική επαναφοράς του ελληνικού ανθοπαραγωγικού κλάδου τουλάχιστον εκεί που ήταν πριν χρόνια και να πετύχουμε αντιστροφή του 80-20. Σήμερα το 80% της αγοράς των δρεπτών ανθέων και πρασινάδων καλύπτεται από εισαγωγές και μόνο το 20% από ελληνική αγροτική ανθοπαραγωγή.