Ημεριδα για την Ακτινιδια

28 Μαρτίου, 2018
28 Μαρτίου 2018

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και φυτογενετικών Πόρων στη Νάουσα, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα την Ακτινιδιά: φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της οργάνωσης κ. Θ. Σωτηρόπουλο. Τηλ: 2332041548, Email: thosotir@otenet.gr.